Informasjon:

NVI 2000 og NVI 2000 combi er godkjente for røykgasser fra gass, lettolje, ved og pellets med en maximal røykgasstemperatur på 450 grader celsius, samt også for 600 grader ved rett pipe.

Image Standard stålpipe
Image Ventilert stålpipe, med integrert tilluftkanal